onsdag 10. mars 2010

FrP og Norge er sekulært - ikke kristent.

Velgere fra KrF strømmer til FrP, og dette er veldig positivt for vi trenger hver eneste velger vi kan få i kampen om Norges fremtid. I partiprogrammet står det også at Frp bygger på kristne verdier, og siden FrP er det eneste partiet som viser tydelig motstand mot Islam og islamiseringen av Norge, er det vanskelig å se hvilket annet parti kristne velgere kan stemme på.

Men FrP er altså IKKE et kristent parti, og Norge er ikke et kristent land. Basta!
FrP er IKKE et parti som skal fremme kristendommen og jobbe for mer kristendom i samfunnet. FrP er et LIBERALT parti som jobber for indivuduell FRIHET, og jobber for at Norge fortsatt skal være et Sekulært land med full religionsfrihet. Dette må alle velgere være 100% klar over. Derfor er FrP like mye et parti for ateister, scientologer, shiker, muslimer, buddhister, jøder - og kanskje mest for det store flertallet av velgerne som gir blanke blaffen i religion men bare vil nyte friheten.

Med dette i bakhodet er ikke FrP‘s vedtake om aktiv dødshjelp det minste overraskende. Det er faktisk en naturlig konsekvens av liberal tanke - at mennesker skal få bestemme selv over sitt eget liv, og at min frihet stopper der andres begynner. Enten jeg liker det eller ikke.

FrP skal ikke gå på akkrod med liberale prinsipper for å tekkes en særintreressegrupper. Da blr vil aldri et ekte folkeparti. Denslags politikk blir det nemlig aldri flertall av. Hvis kristne føler seg hjemme og velkommen i FrP - og ser at vi er partiet som ivaretar deres interesser best - så er et flott, men FrP er altså ikke noe kristent parti. Det er et LIBERALT parti, som fremhver religionsfrihet. Det må vi stå beihardt på.

Av dette følger også at religionsfrihet aldri skal gå på bekostning av andre - f.eks egne barn. Foreldrenes religionsfrihet stopper nemlig der barnas frihet begynner. Derfor er hijab et helt uakseptabelt plagg på barn under 16 år. Men etter min mening innebærer dette også at ALLE barn under 16 bør forbys å gå med synlige religiøse symboler. f.eks Kippa, turban og andre religiøse kles-"uniformer". De kan heller velge religion og klesdrakt fritt når de blir voksne. Det er god liberal politikk

Religiøse tvangstrøyer som hijab og kippa skaper bare konflikt., og konflikter er det nok av i norske skolegårder fra før. Det finnes ingen barn som er født som muslimer eller jøder. De er født FRIE, og dressert til å være muslimer eller Jøder. Dette må FrP være mot! Det er ikke naturlig for barn å bruke tiden sin på voksnes religion - de har viktigere ting å gjøre i den fasen av livet. FrP skal derfor heller ikke løpe kristendommens ærend. FrP skal løpe idividets og SEKULARITETENS ærend, og gi alle barn mulighet til å oppleve sekulær livsstil.

Islam er en totalitær og undertrykkende religion, med klare sekteriske trekk. Derfor trenger muslimske barn ekstra beskyttelse! Hvis foreldrene fra hvilkens som helst trosretning ikke vil lære barn om sekularitet, ateisme og selvstendige valg, men heller indoktrinere dem sin egen tro - ja da er det en politisk jobb å beskytte disse barna, og sørge for friheten de har rett til.

Alternativet til Islam er nemlig IKKE kristendom og et samfunn basert på den kristne kirke. Det toget har gått for lenge siden. Alternativet til Islam er ATEISME, og et SEKULÆRT samfunn hvor hver og en står fritt til å tro, tenke, ytre og mene hva de vil
Det oppnår vi best ved å stå beihhardt på den liberale ideologien.
Ikke tekkes religiøse pressgrupper på noen side.

13 kommentarer:

 1. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett
 2. Hei Kent!

  Enig i veldig mye du skriver ellers, men i dette innlegget høres du nok heller totalitær ut enn liberalistisk når du skriver “Hvis foreldrene fra hvilken som helst trosretning ikke vil lære barn om sekularitet, ateisme og selvstendige valg, men heller indoktrinere dem sin egen tro - ja da er det en politisk jobb å beskytte disse barna, og sørge for friheten de har rett til.”


  Men hvem er det som da må kontrollere at foreldrene ikke lærer barna opp i deres egen tro? Jo, det blir jo staten. Poenget mitt er at et samfunn hvo familier blir påtvunget å lære opp barna sine i den statlige ideologi (f.eks ateismen), og hvor foreldre kan bli straffet eller staten truer med å frata dem forsørgeransvaret dersom de ikke - MOT sin egen overbevisning – lærer barna opp i statsideologien, ikke er et liberalistisk samfunn. Eksempel på en slik tvungen sekulær og ateistisk stat, er det gamle Sovjetunionen. Her het det at “Ansvaret til enhver kommunist er å være en militant ateist, en aktiv kriger for den sovjetiske ideologis renhet, for en fullstendig fjerning av religiøse fordommer.” Ikke akkurat noe til forbilde... ;-)


  I et liberalistisk sekulært samfunn derimot (eks USA), er det ikke statens oppgave å doktrinere hvilken tro eller ideologi innbyggerne skal ha, derfor tar heller ikke staten mål av seg å være ateistisk. Ateismen kan nemlig sidestilles med en hvilken som helst religion. Der hvor tradisjonell religion sier “Du skal ikke tro på noen annen Gud enn min”, sier ateismen “Du skal ikke tro på noen Gud”. Resultatet, om staten er fundert på en av disse ideologiene, blir det samme: Kontroll av innbyggerne, meningsundertrykkelse, forskjellsbehandling basert på din tro, statlig inngripen i den personlige sfære, osv. Derfor er prinsippet om skille mellom stat og religion så viktig i et liberalistisk samfunn: Staten skal forholde seg NØYTRAL og ikke forskjellsbehandle innbyggerne basert på deres religion. Ingen favoriseres, ingen duperes, det er LIKHET FOR LOVEN som gjelder.


  La oss heller følge USA’s eksempel, hvor det å være religiøs i en eller annen retning IKKE gjør at staten forsøker å ta parti mot deg. Det eneste staten her krever, er at du holder lover og regler i landet, og unntak gis ikke for særgrupper. Gjerne strengere straffer for lovbrudd, til gjengjeld legger ikke staten seg opp i hvilken religiøs overbevisning folk har, og det er en selvfølge at man får lære opp sine barn i den tro man selv har. Ytringsfrihet og religionsfrihet står sterkere i USA enn den gjør i Europa, som egentlig ikke har noen lang tradisjon for dette.


  Liberalismen legger stor vekt på enkeltmenneskets rett til å ta moralske (og religiøse) valg, det innebærer også at den enkelte familie har samme frihet, f.eks i hvordan de vil oppdra sine barn. Så får heller statsmakten kobles inn om det skjer reelle lovbrudd, som mishandling, kjønnslemlestelse, tvangsgifte etc. Dette skal man slå hardt ned på, ikke om foreldrene velger å la poden gå med kippa, sjal eller kors om halsen. Disse tingene kan poden uansett velge bort når han/hun blir gammel nok – vi har da religionsfrihet/rett til å bytte religion her i dette landet! Jeg ser selvfølgelig at vi får en spesiell utfordring i forhold til islam, som ikke anerkjenner liberalismens friheter. Men løsningen kan jo ikke være å frata alle oss andre disse frihetene også, i et forsøk på å kneble islam.

  SvarSlett
 3. Hei og takk for både interessen og svaret☺
  Når jeg sier at det er en politisk jobb å beskytte barna mot foreldrenes indoktrinering, så innebærer ikke det at staten skal kontrollere hva som skjer innenfor hjemmets fire vegger. Det ville jo være diktatur. Det staten må gjøre er så sørge for at alle barn i Norge får objektiv og balansert informasjon om religion og livssyn, og det bør naturligvis skje på skolene - som jo har som jobb å gi barn bred, objektiv og reell kunnskap på barnas premisser - ikke foreldrenes premisser.

  Slik det er i dag begynner dessverre norske skoler å bli en slagmark mellom religioner. Dermed blir det viktigere for barn å “velge side” og problemet eskalerer fordi det gir barn inntrykk av at alternativet til en religion, er en annen religion. Og dette er helt feil. Denne utviklingen er ingen tjent med, for religion virker ikke. Religion skaper ikke bedre samfunn og bedre mennesker. Dessverre.

  Dernest begår du en stygg forutsetningsfeil: Du sier at “Ateisme kan sidestilles med hvilken som helst religion”. Dette argumentet er som hentet fra amerikanske kreasjonister. Problemet er at det er løgn. Det er ønsketenking fra religiøse, i et krampaktig forsøk på å sidestille religiøs overtro med vitenskap og bevis. Men det blir ikke noe riktigere av det, for da sier man i realiteten at det bare finnes religion, og ingen alternativer eller motpoler til religion. Dette er heldigvis feil.

  Ateisme er det motsatte av tro. Det er fravær av tro, basert på kravet om bevis. Å påstå at ateismen sier “du skal ikke tro på noen Gud” viser at du ikke har forstått hva ateisme er. Jeg er 100% villig til å anerkjenne en hvilken som helst gud eller gudinne. Alt som skal til er bevis. Harde, ugjendrivelige, repeterbare bevis. (Make my day...) Det holder ikke med selvutnevnte profeter, egenerklærte “hellige” eventyrbøker og selvgode geistlige som påstår de forvalter sannheten. Vi ateister har innsett og anerkjent menneskets enestående evne til selvbedrag, og ønsker ikke begå samme tabbe. For oss holder det ikke å tro - vi vil VITE. Big difference

  Ateisme, sekularitet, vitenskap, kunnskap, bevis og dokumentasjon går hånd i hånd og danner en front mot tro, overtro, inbilding, selvbedrag, dogmatikk, geistlig hersketeknikk, fanatisme og ensidighet. Det er DETTE barn har rett til å få bedre innsikt i - selv om det medfører at foreldre forsterker overgrepet og sender barna på en religiøs skole. Sannheter og frihet er jo truede.

  Du skriver: “Liberalismen legger stor vekt på enkelmenneskets rett til å ta moralske og religiøse valg.” Det er helt korrekt. Men barn som blir indoktrinert fra fødselen at de er “muslimer” eller “katolikker”, og alt annet er synd og skam, får aldri noe reelt valg: De har fått ”sannheten” servert, og nåde den som tviler eller faller fra. Dermed blir de fratatt alle reelle valg - og dette er ikke et “muslimsk” problem. Religion er religion. Overtro er overtro. (Så kan man naturligvis påpeke at Islam slett ikke er en religion, men en totalitær politisk doktrine forkledd som en religion. Såsant, men det blir en avsporing her.)

  Liberalismens hovedprinsipp er at “min frihet stopper der din begynner”. Nettopp derfor hevder jeg at foreldres religionsfrihet stopper der barnas religionsfrihet begynner. Siden ingen religioner har noen bevis, er de likestilt: Like verdifulle, eller verdiløse. Det burde alle barn lære mye mer om i skolen så de kunne foreta reelle valg.

  SvarSlett
 4. Takk for at du gir meg en liten innføring i din tro på ateismen, men jeg blir dessverre ikke overbevist:-)


  Du sier at ateismen er det motsatte av tro, og du synes å mene at ateisme i motsetning til religion er bygget på dokumenterbar vitenskap i stedet for dogmer. Men all den tid det ikke er bevist at det ikke finnes en Gud, er ateismen jo nettopp en tro, et dogme som verken er bevist, og sannsynligvis heller ikke KAN bevises vitenskapelig.


  Men, som du sikkert vet: Vitenskapelige bevis er én form for bevis, men det finnes også mange andre former for bevis. At noe ikke kan bevises vitenskapelig betyr jo ikke at det ikke er virkelig, bare at det (pr idag iallefall) ikke kan bevises gjennom vitenskapelige metoder. Mye av det som former oss mennesker aller mest i løpet av livet, er av metafysisk karakter: kjærlighet, bitterhet, sorg og hat... eller religiøse livsforvandlende opplevelser, som vitenskapen ikke kan måle, men som blir synliggjort og bevist gjennom den effekten den har på våre liv. (Dette var en digresjon, poenget mitt kommer under):


  Selv har jeg tittelen Master of Science, og har mange års studier bak meg på universitetsnivå innen naturvitenskapelige emner: Kjemi, biokjemi, matematikk, informatikk, bioinformatikk og noe molekylærbiologi. Ingen av disse naturvitenskapelige studiene ga noe bevis for at det ikke fins en Gud. Ateismens gudsfornektelse bygger altså ikke på vitenskap, men er en tro, og er like dogmatisk som alle andre dogmer.


  Jeg vet at du nok reagerer sterkt på mine utsagn, for dette stemmer ikke med DIN oppfatning. I dine øyne er ateismen en naturlig tilstand, noe helt selvinnlysende, og ut fra hva du skriver forstår jeg at du tror det ateistiske samfunn ville vært det beste for menneskene. Men på samme måte oppfatter en religiøs person sin tro på Gud som noe som er både naturlig og selvinnlysende (at Gud fins). Både du og han tror at folk ville fått det bedre om de hadde fulgt DIN/HANS lære, og samfunnet ville definitivt blitt bedre om DIN/HANS tro og lære var den enerådende...


  Poenget mitt er ikke å sette igang en diskusjon om ateismens vesen vs religionenes, men å vise at som STATSIDEOLOGI ville begge deler føre til ufrihet i samfunnet: En religiøs statsledelse ville sikkert gått inn for å avskaffe en del selvfølgelige rettigheter folk i dette landet har i dag, i den tro at “det er ikke bra for dem”. Og ut fra det du fra et ateistisk ståsted skriver om å beskytte barn fra den skadelige religiøse påvirkning deres foreldre kan ha på dem, skjønner jeg at du også tenker det samme, i den tro at “det er ikke bra for dem”, for “jeg vet best”.


  Derfor er det du kommer med en liste over ting som ateisme visstnok skal befri folket/barna fra: “...dogmatikk, geistlig hersketeknikk, fanatisme og ensidighet”. Men som ateist er du tydeligvis helt ute av stand til å se deg selv utenfra: Er det noe bedre med sekulær arroganse enn geistlig? Eller med ateistisk ovenfra-og-ned holdning mot foreldre, bedrevitenhet og iskald overformyndersk forakt?


  Ikke misforstå. Vi tilhører samme parti og vi støtter nok begge prinsippet om tros- og tankefrihet, religionsfrihet og ytringsfrihet - som innebærer ikke bare frihet til å SI hva man mener, men også uttrykke seg gjennom f.eks religiøse handlinger og symboler - jeg tviler iallefall ikke på at du i TEORIEN slutter deg til de samme prinsippene. Men da ønsker jeg også at du ser hvor feil det blir mot disse prinsippene med en ny statsbåret ideologi som heter “ateisme for barna i skoler og hjem”. Det er fortsatt foreldrene som vet best på vegne av sine barn - ikke skolen, ikke politikerne og ikke staten.

  SvarSlett
 5. Jeg tror jeg mål minne deg om noen ganske fundamentale vitenskaplige prinsipper du åpenbart har glemt fra universitetet:

  Det er riktig at man ikke kan bevise at Gud ikke fins. Man kan ikke bevise at noesomhelst IKKE finnes. Vi kan ikke bevise at troll ikke finnes. At påskeharen ikke finnes eller at julenissen ikke finnes. Vi kan ikke bevise at Zeus, Tor og Odin ikke finnes, og heller ikke bevise at Store Tekanne i Himmelen ikke finnes. Men så er det da heller ikke sånn vitenskap fungerer - og det burde jammen du med en Master of Science vite?

  Det er ikke vitenskapens oppgave å motbevise troendes påstander. Det er de som kommer med påstander sin oppgave å bevise at påstandene faktisk er reelle: Lege frem hypoteser, teorier, og presentere etterprøvbare bevis. Hvis jeg hevder at påskeharen finnes, så kan ikke jeg overlate til DEG å motbevise det - og hvis du IKKE kan motevise det så er det bevist at påskeharen eksisterer. Det er Erasmus Montanus. Sorry.

  Nei: Ateismen er ikke noen "naturlig tilstand" for meg. Det er en naturlig tilstand for alle: Alle mennesker er ateister, for det finnes hundrevis av guder, engler, nisster og troll de ikke tror på. Du tror heller ikke på Allah, Zeus, Odin, Tor eller RA. Gjør du vel? Jeg har bare gått en gud lenger enn deg. Det er alt. Og jeg har gjort det fordi de som hevder Gud finnes ikke har fnugg av bevis de heller. Det er bare en påstand. Vitnskapen har millioner av vitenskaplige etterprøvbare avhandlinger på sin banehalvdel. Religiøse har en gammel bok. Thats it. Derfor er dette er rått parti.

  En religiøs person anser sin tro på gud etter personlig smak som naturlig og selvinnlysende. Men "selvinnslysende" er ikke et bevis. Det er ikke engang et argument. Og med menenskets enorme evne til selvbedrag i minnet, forstår jeg ikke hvoran man velger en gud blant mange når det ikke finnes bevis for noen av dem? Hvorfor Gud? Hvorfor ikke Buddha?

  Du spør: Er det bedre med sekulær arroganse enn geistilig? Ja. Det er det . Og det burde en med Master of Science forstå. Det er en ENORM forskjell på sekulære og troene: Jeg er nemlig fullt villig til å konvertere. På dagen. Er du? Alt som skal til er den miste fnugg av bevis for at Gud er virkelig, og alle de andre gudene er fantasi. Jeg er villig til å bytte til ENHVER religion på dagen. Er du? Der har du forskjellen. Det finnes ikke noe "sekulær arroganse". Bare sekulær ydmykhet for bevis. Derfor er atiesme og vitenskap det motsatte av tro.

  Det er denne ÅPENHETEN som gjør en sekulær stat uten gudetro MYE bedre for alle i et sammfunn. Åpenhet for at alt som oppfattes som riktig i dag, faktisk kan være fullstendig feil - hvis bevisene skulle peke i den retningen. Og denne villigheten til endring, villigheten til å tilpasse sinnet, denne ydmykhet overfor nysgjerrighet bevis og fakta, skaper en stat som er åpen, ærlig, fri, tolerant, dogmefri og fremgangsrik - og alle inbyggerne derfor kan tro på penger, julenissen, vitenskaplige bevis, Allah eller hva pokker de vil. Åpenhet.

  Dette er det stikk motsatte av f.eks. muslimske stater, hvor alle finner Allah "selvinnlysende" og derfor fortsatt står fast i middelalderens kvern av intoleranse, hykleri, vold, undertrykkelse, overgrep og religiøs tvang. Akkurat slik Europa gjorde under kirkens åk frem til 1700 tallet - da fornuft, logikk, vitenskap og bevis langsomt knuste "innlysende" dogmer, rev de geislige ned fra makta, presset overtro ut på sidelinjen, og innsatte fornuft, toleranse, bevis og humanisme som styrende samfunnsmodell. Mot kirkens vilje.

  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3144258.ece

  Jeg tror ikke på noe som helst. Jeg vil vite. Jeg har nemlig historiske bevis for at alternatviet bærer helt galt avsted. Jeg håper ikke du tar dette som et angrep på person. Jeg har dyp respekt for deg og andre mennesker. Men jeg har null respekt for idéer. Idéer er ikke mennsker, og de skal studeres, dissikeres, vurderes og testes. Ellers står vi fast.

  SvarSlett
 6. Ikke vær redd, jeg tar det ikke personlig det du skriver. Men så kan jeg ikke se at du har svart på noen av argumentene mine heller.


  Hvor sier jeg forresten at du må bevise at Gud ikke finnes? Jeg slår jo fast at det ikke kan bevises. Så er vi altså i samme båt, vi religiøse og ateistene. Jeg er iallefall glad for at du innrømmer at ateismen ikke kan bevises! ;-)


  Ellers sier du at forskjellen på religion og ateisme er at du er villig til å tro på en gud det øyeblikket hans eksistens blir bevist. Men det øyeblikket DET skjer (at du tror på en Gud), kan du vel ærlig talt ikke kalle deg en ateist lenger? Så er altså ikke ateismen mye annerledes.


  Åpenhet, sier du. Ja, men hvor er denne åpenheten i møte med religiøse mennesker, som du villig vekk karakteriserer som overtroiske, innbildske, selvbedragerske, uvitenskapelige, uopplyste, dogmatiske, fanatiske, ensidige etc? Det er tydeligvis ikke bare de religiøse som er ensidige og dogmatiske.


  Jeg kjøper heller ikke påstanden om at alle mennesker er født ateister. Er det noen som tror på det overnaturlige, så er det jo barn. Barn tror intuitivt på slike ting som at dyr kan snakke og forstå hva man sier til dem – de tror så gjerne på menn med superkrefter som kan fly – de tror at med å ønske noe sterkt nok så vil det skje. Det må faktisk flere år med avlæring til, før man fullt ut får dem til å forstå at “Nei, det er ikke noen sannsynlighet for at et farlig vesen under senga di skal komme fram når det blir mørkt”. “Nei, du kan ikke lære å fly som Supermann, uansett hvor mye du prøver og hvor høyt du hopper”. “Nei, det fins ikke enhjørninger, varulver, magiske alver og feer eller vesener fra fremmede planeter der ute”. Langsomt, langsomt kommer de inn i vår voksne, kjedelige verden.


  Når dette er sagt: Jeg argumenterer jo ikke for et religiøst styresett. Jeg har argumentert for et NØYTRALT styresett, og MOT et ateistisk et, som jeg har prøvd å vise at på ingen måte forholder seg nøytralt i forhold til folk som er religiøse. Jeg ønsker meg heller ikke tilbake til en tid der statsreligionen rådde. Det var nemlig ikke først og fremst ateistene som fikk gjennomgå da kirken var på sitt mektigste i Europa (ateister fantes det jo ikke mange av på den tida) – men troende kristne av andre varianter enn den regjerende. Det skulle ikke mye avvik til før du fikk ordet “kjetter” etset inn i panna, om du hadde en annen bibeltolkning enn pavens! Katolikker forfulgte protestanter, andre steder var det motsatt. Den engelske statskirken forfulgte puritanere og separatister, som senere igjen undertrykket folk av andre kristendoms-varianter (der de var i flertall). Og sånn holdt de på.


  Derfor var det så mange dypt religiøse men forfulgte mennesker som flyktet fra Europa på 1600-tallet, og så på Amerika som sin frihavn, hvor de kunne dyrke sin tro og religion i fred. Derfor var også grunnlovsfedrene i USA (de alle fleste av dem dypt religiøse) så nøye med å grunnlovsfeste at den nye nasjonen ikke skulle ha en statsreligion: Styresmakten skulle ikke favorisere EN trosvariant og dermed undertrykke tilhengerne av de andre, eller legge hindringer i veien for fri religionsutøvelse (sålenge folk ikke truet lov og orden). Staten skulle heller ikke kunne hindre deg i å forsørge deg og din familie med å ta fra deg levebrødet bare fordi de ikke likte deg og det du stod for, derav følger prinsippet om det frie marked som en grunnpilar: Frihet for hvermannsen til å kjøpe og selge uten dominerende statlig kontroll.


  I hvor stor grad disse gode prinsippene har vært fulgt eller følges i dag kan sikkert diskuteres, men man må jo beundre en statsdannelse som er så bevisst på å grunnlovsfeste den enkeltes rettigheter og sikre folks frihet til å tro og mene som man vil, uten at statsmakten skal intervenere mot deg.


  Beklager, men jeg tror ikke noe på at et ateistisk samfunn vil unne meg den samme friheten. Til det er ateismens tilhengere for intolerante.

  SvarSlett
 7. Du sier det her: "Men all den tid det IKKE er bevist at det IKKE finnes en Gud, er ateismen jo nettopp en tro"

  Ateimse er ikke en tro - det er det stikk motsatte: Fravær av tro fordi man foretrekker å VITE gjennom bevis. Derfor er det meningsløst å si at "ateismen ikke kan bevises". Det er ingenting å bevise for vi tror ikke på noe. Det er det religiøse som gjør, og det er DERES jobb å komme med bevis for egne ville påstander. Du er også ateist: Du tror ikke på Allah, Zeus og Odin. Jeg har bare gått en gud lenger enn deg.

  Å tro holder rett og slett ikke for oss ateister, for menneskets evne til selvbedrag er enormt, antall guder som har havnet på historiens skraphaug er spektakulært, og det er veldig, veldg, veldig mange ting å tro på. Hvordan velger man gud/gudinne når det ikke finnes bevis? Det har du ikke svart på.

  Og vi snakker tydleigvis litt forbi hverandre gjennom uttrykkene sekulær stat og ateistisk stat. Jeg skiller ikke disse to slik du gjør. For meg er det mer eller mindre det samme, mens for deg er det kanskje slik at en ateistisk stat forbyr religion. Det er ikke min intensjon, så er det oppklart. Mea culpa.

  Jo, alle mennesker er født ateister. Barn finner ikke opp guder og religioner selv om de har god fantasi og kan tro på hva det skal være. (Men det er da også noe som bør gå over når man blir voksen) De blir FORTALT om gudene de skal tro på, og indokrinert gjennom kultuen de lever i. Derfor tror du (antagelig?) på Gud, derfor er du (antagelig?) protestant, og derfor tror du (antagelig?) på Jesus. Fordi kulturen din har lært deg at det er riktig. Slik folk i katolske land blir katolikker, og folk i muslimske land blir muslimer. Det er ganske åpenbart når man ser det fra utsiden.

  Jeg mener også at folk skal få dyrke sin religion i fred. Men hvis de insisterer på å misjonere, forlange offentlige penger, eller få offentlig makt - ja da er det slutt på freden. For religon virker ikke: Det skaper ikke bedre mennsker, bedre sammfunn og bedre fremtid. Det er bare noe religøse tror. Bevisene peker i motsatt retning. Og hvis religionen ikke er fredelig, men heller en totalitær politisk ideologi forkledd som en religion slik Islam er - ja da blir det krig.

  Vi skal IKKE ha noe av at kvinneundertrykkende overtro fra oldtiden skal importeres til landet, så Norge langsomt men sikkert går mot mindre sekularisering og mer religon. Det tok 1000 år å knuse kirken, og vi trenger ikke ta den fighten en gang til. Men det nytter ikke bruke kristendom for å bekjempe Islam. Det blir bare dobbelt galt.

  SvarSlett
 8. Bevis at alle mennesker er født ateister ;p

  (Eller er det bare noe du tror...)

  SvarSlett
 9. Tricky...
  Bevis at alle mennesker er født religiøse så skal jeg bruke din metode.

  SvarSlett
 10. Poenget er at du ikke kan bevise din påstand: "alle mennesker er født ateister" - dette er bare ett eksempel på at det er mye du tror på uten å først ha bevis for det.

  SvarSlett
 11. Var ikke nevnte metode god nok for deg? Hvorfor ikke? La oss teste det ut på en annen måte da: Nevn en eneste religion, gud og hellig bok som babyer og småbarn har diktet opp?
  Som du ser: Poenget er ikke mangel på bevis. Poenget er at du tar feil.

  SvarSlett
 12. Hvilken metode?

  Du kan dessverre ikke bevise at du har rett her, ergo kan dette brukes som ett eksempel på at du tror på ting som ikke kan bevises.

  God helg ;)

  SvarSlett
 13. Auda. Der dreit du deg vel litt ut? For det var nettopp det jeg gjorde: Det finnes ingen religioner eller guder som er drømt av babyer eller småbarn, og dermed er det bevist at babyer og småbarn er født ateister og blir lært opp til å tro.

  Med mindre DU kan bevise at en slik religion finnes? Men det kan du ikke, så jeg vant nok den runden. Men takk for innsatsen.

  SvarSlett